Мета АМЕР

Метою діяльності Агенції є:

1. сприяння соціально-економічному розвитку м. Зеленодольська та всієї громади,

2. розвиток підприємництва,

3. забезпечення зайнятості населення, 

4. захист законних прав та інтересів суб’єктів підприємництва міста та району,

5. сприяння підвищенню конкурентоспроможності та інституційної спроможності міста,

6. впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження,

7. сприяння залучення інвестицій в розвиток Зеленодольської територіальної громади,

8. зміцнення економічного потенціалу громади,

9. прогнозування і визначення перспектив подальшого соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Основними завданнями Агенції є:

Здійснення благодійної діяльності у наступних сферах:

1) освіта;

2) охорона здоров'я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальної громади;

13) стимулювання економічного росту;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в м. Зеленодольську та громаді.

Для реалізації основної мети створення Агенція здійснює:

1. Участь в розробці та реалізації програми соціально-економічного розвитку міста, громади, країни та плану його впровадження.

2. Проведення досліджень для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.

3 Формування стратегії інвестиційної привабливості, сприяння залучення інвестицій в економіку міста та громади.

4 Розробка програм взаємодії між суб'єктами підприємництва у місті та регіоні, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів та органів місцевого самоврядування.

5 Встановлення і розвиток зв'язків з іноземними суб’єктами підприємництва, організаціями, що об'єднують або представляють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій; співпраця з національними, іноземними та міжнародними Агенціями.

6 Сприяння об’єднанню спеціалістів в галузі економіки та науковців, які зацікавлені питаннями розвитку підприємництва.

7 Організація та проведення семінарів, конференцій, форумів, тренінгів, ярмарок та виставок відповідно до мети діяльності Благодійного Фонду.

8 Здійснення діяльності у сфері публіцистики та промоції міста з метою сприяння економічному, соціальному та культурному розвитку територіальної громади.

9 Сприяння організації навчання і стажування фахівців з питань економічного, соціального та культурного розвитку, у тому числі працівників виконавчих органів міської  ради, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності.

10 Участь у проведенні міждержавних обмінів спеціалістами, вченими, студентами з метою вдосконалення професійного рівня та навчання.

11 Розробка стратегії енергоефективності і енергозбереження.